Stichting Sinterklaas Willemstad

Kaas maken bij torenpolderkaas

We willen je graag uitnodigen voor een cursus kaas maken bij Torenpolderkaas! 

Aansluitend aan de cursus zal er er samen gegeten en gedronken worden.

Aanvang cursus is 14:30. 

Ben je aanwezig? Vul dan het aanmeldformulier in! 


Verderop op de pagina willen we jullie graag uitnodigen voor de pietenvergadering!

Aanmeldformulier cursus

    Pietenvergadering

    Op 11 oktober houden we de pietenvergadering. Tijdens deze vergadering nemen we het draaiboek door voor de intocht. 

    Ben je erbij? Vul dan even het aanmeldformulier in.


    Tijd en plaats wordt op een later moment naar jullie gecommuniceerd. 

    Aanmeldformulier vergadering